Jij…

… ontwikkelt je hier tot een gemotiveerd, zelfbewust, sociaal en kritisch denkend persoon!

Onderwijs van nu

4 tot 6 jaar

Leerlingen van 4 tot 6 jaar zitten in leerplein 1. Dit zijn leerjaren 1 en 2.

Dit leerplein werkt aan de hand van thema’s. Bij elk thema werken we naar verschillende doelen van de basisvaardigheden toe. De opdrachten kunnen op 3 niveaus worden uitgevoerd. De keuze daarin ligt bij de leerling.

6 tot 8 jaar

Leerlingen van 6 tot 8 jaar zitten in leerplein 2. Dit zijn leerjaren 3 en 4.

In leerplein 2 worden basisvaardigheden als schrijven, rekenen en lezen uitgebreid. Ook krijgen de leerlingen via een dagplanning te maken met plannen en worden ze bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de spullen in hun eigen la.

8 tot 10 jaar

Leerlingen van 8 tot 10 jaar zitten in leerplein 3. Dit zijn leerjaren 5 en 6.

Vanaf leerplein 3 wordt gewerkt met een weektaak. Zo leren de leerlingen nog beter plannen. Er is ook meer aandacht voor digitale vaardigheden en er wordt binnen dit leerplein een voorlopige advies voor de middelbare school gegeven.

10 tot 12 jaar

Leerlingen van 10 tot 12 jaar zitten in leerplein 4. Dit zijn leerjaren 7 en 8.

Leerplein 4 is het laatste leerplein binnen Het Wilgerijs. Dit leerplein bereidt de leerlingen voor op de overgang naar het middelbaar onderwijs. Zo werken leerlingen toe naar de eindmusical, ligt de focus nog meer op plannen en wordt natuurlijk het eindadvies gecommuniceerd.

In verband met het aantal leerlingen in deze groep, hanteren wij voor het schooljaar 2022-2023 een wachtlijst. 

Impressie van onze school