SWS Het Wilgerijs Dronten

Leerplein 1

SWS Het Wilgerijs Dronten

Over Leerplein 1

ONTMOETEN, ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN BEGINT HIER

Zodra de 4-jarigen naar school komen, worden zij geplaatst in leerplein 1. In deze basisgroep bevinden zich leerlingen uit de instroomgroep, groep 1 en 2.

In dit leerplein wordt door de leerlingen spelenderwijs veel geleerd. De organisatie van de activiteiten is daarbij van groot belang. Leerlingen her­kennen de kring, de speel-werkles als zich herhalende activiteiten, waarin zij hun plaats ken­nen en leren omgaan met el­kaar, met de leerkracht en met de vele ontwikkelingsmaterialen. Vooral actief taalge­bruik, de zintuiglijke ontwikkeling en de so­ciale redzaamheid maken als ro­de draad deel uit van het onderwijspro­gramma.

Op eigen niveau worden de leerlin­gen speels voorbereid op onderdelen uit de vakge­bieden die vanaf groep 3 (leerplein 2) een grote rol spelen binnen het onderwijs. Zoals voorbereiden­de lees-, schrijf- en reken aspecten. Daarnaast zijn meer specifieke ontwikkelingen te herkennen: motoriek en spel, expressieve vormen in de breedste zin van het woord.

De aanbieding van dit alles zit verpakt in een vooral projectmatige aanpak vanuit de methode “Onderbouwd”: de tijd van het jaar, de festiviteiten e.d. zijn de kap­stok waaraan het één en ander wordt opgehan­gen. Van groot belang is dat leerlingen, wat be­treft hun ontwikkeling, in bepaalde opzichten vrijgelaten worden, eigen keuzes mogen maken.

Daar­naast is de leerkracht vaak aangever van het aanbod dat zo is samengesteld, dat leerlingen door de leerkracht uitgedaagd en ge­stuurd worden. De rol van de leer­kracht is veelal begeleidend, coachend en obser­verend om sociaal gedrag, leergedrag en ont­wikkeling te signaleren en te begeleiden.

Aan het eind van elk dagdeel volgt een moment van reflectie.

Leerplein 1 aan het woord

“De school heet Wilgerijs, daar kan je spelen.”

“Leuke school hoor, je kan verven en spelen. Je kaartje hang je op het kiesbord.”

“School is leuk! Ik kan leuk buiten spelen en op de Ipads werken vind ik fijn.”

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding