SWS Het Wilgerijs Dronten

Leerplein 2

SWS Het Wilgerijs

Over Leerplein 2

WIJ LEREN MEER ZELFSTANDIG WERKEN

Leerplein 2 bestaat uit 2 basisgroepen waarin leerlingen zitten van leerjaar 3, 4 en 5.

Op dit leerplein werken 5 leerkrachten. Alle leerlingen uit dit leerplein krijgen van elk van deze leerkrachten les. Zo zijn er meer professionals die kijken naar de ontwikkeling van hetzelfde kind.

De leerlingen werken volgens een weektaak, maken eigen keuzes binnen deze taak en ten aanzien van hun werkplek. Zo kunnen ze aan het werk in het instructielokaal, de hal of een stiltelokaal. Zo worden de kinderen meer eigenaar van hun eigen leerproces. Dit wordt bespreekbaar gemaakt tijdens de dagelijkse reflectiemomenten in de basisgroep.

Het reken- lees en taalonderwijs vindt plaats op niveau/leerjaar. De creatieve vakken en gym, wereldoriëntatie worden gegeven in combinatiegroepen 3/4 en 5/6 (leerpleinoverstijgend). Kanjertraining wordt gegeven in de basisgroep.

Meer vakinhoudelijke informatie kunt u vinden in de schoolgids.

Leerplein 2 aan het woord

“Goeie school. Leuk dat je tussen 9.30 uur en 11.00 uur zelf kan bepalen wanneer je gaat eten en waar je zit.”

“Dat je les krijgt van verschillende leerkrachten, dat vind ik leuk.”

“Ik vind het heel leuk, maar ik moest er wel aan wennen hoe we het nu doen.”

“Het werk en de juffen zijn leuk. Met de leerpleinen kan ik meer vriendinnen maken.”

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding