Onze school

Onderwijs van nu, dat is waar basisschool Het Wilgerijs naar streeft. Zo kunnen de leerlingen zich ontwikkelen tot gemotiveerde, zelfbewuste, sociale en kritisch denkende personen. Een van de manieren waarop wij dat doen, is door middel van Kanjertraining. Een veilig schoolklimaat staat daarbij voorop: ‘jij bent oké en ik ben oké’. Meer informatie over ‘onderwijs van nu’ vind je hier.

Leerling én leerkracht centraal

Bij ons staan zowel de leerling als de leerkracht centraal. Onze leerkrachten worden gestimuleerd om zichzelf te blijven ontwikkelen. Want… hoe meer kennis de leerkracht heeft, hoe beter wij ons onderwijs kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van onze leerlingen. En dat vinden we op Het Wilgerijs belangrijk. Daarom heeft iedere leerling een eigen leerlingenkaart. Deze kaart geeft inzicht in de behoeften van de leerlingen. De leerkracht volgt de leerling, reflecteert en past indien nodig de kaart aan. Zo blijven de behoeftes van de leerlingen altijd actueel.

Doordat wij onze leerlingen volgen aan de hand van observaties, kindgesprekken, analyses van methodegebonden toetsen en toetsen die passen bij het leerlingvolgsysteem IEP (Inzicht Eigen Profiel) kunnen wij ons onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen. Dat doen we op 3 niveaus. Naast ons basisaanbod, krijgen leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben verlengde instructie en kunnen zij extra oefenen met de onderwijsassistent. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben we plus en level werk. Daarnaast is er binnen stichting Ante vanaf groep 4 een mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas. Meer informatie over de inhoud van ons onderwijs vind je bij de verschillende leerpleinen.

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag 08.30 – 14.00 uur
Dinsdag 08.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 – 14.00 uur
Donderdag 08.30 – 14.00 uur
Vrijdag 08.30 – 14.00 uur

De bel zal om 08.25 uur gaan, zodat wij de lessen kunnen starten om 08.30 uur.