Groep 1 en 2: ‘Spelenderwijs werken aan basisvaardigheden’

In groep 1 en 2 vinden we de leerlingen van 4 tot 6 jaar.  Net zoals bij de andere groepen op Het Wilgerijs krijgen de leerlingen de vakken zoals taal- en rekenontwikkeling, cultuuronderwijs, Engels, ICT-vaardigheden, wereldoriëntatie en wordt er gewerkt aan de hand van verschillende doelen.

Werken vanuit thema’s

Specifiek voor deze groepen is het werken aan de hand van thema’s. Bij elk thema worden diverse doelen van de basisvaardigheden opgesteld. Die doelen bieden we op Het Wilgerijs aan in verschillende stappen van de leerlijn. Tijdens creatieve opdrachten mogen de leerlingen zelf bedenken op welk niveau ze willen leren. Onze leerkrachten observeren en bieden doelen aan in de zone van naaste ontwikkeling. Zo houden we de leerlingen gemotiveerd om doelen te behalen en nieuwe vaardigheden te leren.

Iedere week organiseren we een themamiddag. Die middag wordt extra verdieping gegeven aan het thema waar we op dat moment mee bezig zijn. Neem als voorbeeld het thema ‘lichaam’. Tijdens zo’n middag wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij organen in het lichaam. Door middel van een PowerPoint-presentatie wordt kennis overgedragen en soms wordt iemand uitgenodigd om meer te vertellen over het thema. Bij het thema ‘lichaam’ kan dat een dokter zijn. Ook maken we soms een uitstapje tijdens de themamiddag. We bezoeken dan bijvoorbeeld zelf de dokter.

Kanjertraining via ‘Max en het dorpje’

Elke groep op Het Wilgerijs werkt met Kanjertrainingen. In groep 1 en 2 wordt deze lesvorm aangeboden aan de hand van het boek ‘Max en het dorpje’. Naar aanleiding van de verhalen uit dat boek kunnen leerlingen verschillende kleuren petten benoemen. De Kanjertrainingen hebben tot doel om de leerlingen te leren omgaan met sociale vaardigheden. Leerlingen leren elkaar aan te spreken op hun gedrag en niet op de persoon: ‘jouw gedrag is niet leuk’ in plaats van ‘jij bent niet leuk’. Ook de zogenaamde ‘Coöperatieve werkvormen’ die wij gebruiken, sluiten hier goed op aan. Dit stimuleert leerlingen om van én met elkaar te leren.

Spelenderwijs ontdekken en leren

In groep 1 en 2 ontdekken en leren de leerlingen spelenderwijs, allemaal vanuit één dynamisch en veelzijdig lokaal. We hanteren een vaste lesopbouw: “ik, wij, jullie en jij”. We werken in deze groep met de lesmethode Onderbouwd. Eerst wordt een leerdoel aangeboden door de leerkracht in de kring, daarna wordt samen nagedacht over de instructie en volgt een coöperatieve werkvorm. Tenslotte gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met een opdracht.

Naast de kringactiviteiten, zijn er verschillende hoeken aanwezig in het lokaal. Denk aan de bouwhoek, huishoek en themahoek. Deze hoeken bieden een stimulerende omgeving waarin leerlingen op een speelse en praktische manier kunnen oefenen en experimenteren met de lesstof.

Bouwhoek
De bouwhoek is een creatieve speelruimte waar de leerlingen hun verbeelding en fysieke vaardigheden kunnen ontwikkelen. Deze speelhoek is voorzien van bouwmaterialen zoals blokken, constructiespeelgoed en kleine bouwvoertuigen, waardoor kinderen hun eigen fantasierijke constructies kunnen maken.

De leerlingen leren samen te werken, problemen op te lossen en ruimtelijke concepten te verkennen, terwijl ze tegelijkertijd hun fijne motoriek en hand-oog coördinatie verfijnen. De bouwhoek bevordert niet alleen hun nieuwsgierigheid en creativiteit, maar ook hun sociale en cognitieve ontwikkeling. Het is een plek waar plezier en leren samenkomen.

Huishoek
De huishoek is een gezellige en huiselijke speelruimte waar de leerlingen hun sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen. De huishoek is ingericht als een “huis” met meubels, speelkeuken en poppen en knuffels om mee te spelen. Hier spelen ze rollenspellen en beleven ze dagelijkse routines, zoals koken, tafeldekken en boodschappen doen.

Deze speelhoek stimuleert hun verbeelding, helpt hen om gevoelens te uiten en bevordert samenwerking en delen met anderen. De hoek biedt een veilige omgeving om te ontspannen, plezier te hebben en hun sociale vaardigheden op een speelse manier te oefenen.

Themahoek
De themahoek is een speelruimte waarin leerlingen spelenderwijs nieuwe kennis opdoen en hun interesse in verschillende onderwerpen kunnen verkennen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s zoals het ziekenhuis, de dierentuin of de ruimte. Het spelen in de themahoek stimuleert de nieuwsgierigheid naar een specifiek thema en bevordert de sociale interactie en samenwerking.

Ook de weeksluiting die 2 keer per jaar wordt georganiseerd, is onderdeel van ‘spelenderwijs leren’. Tijdens de weeksluiting presenteren de leerlingen op het podium wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd. Tenslotte valt ook buiten spelen op onze groene schoolplein in de categorie ‘spelenderwijs leren’. Buiten valt immers genoeg te ontdekken.