Leerplein 1: ‘Spelenderwijs werken aan basisvaardigheden’

In Leerplein 1 vinden we de leerlingen van 4 tot 6 jaar. Dit zijn de leerjaren 1 en 2. Net zoals bij de andere leerpleinen op Het Wilgerijs krijgen de leerlingen in dit leerplein vakken als taal- en rekenontwikkeling, cultuuronderwijs, Engels, ICT-vaardigheden, wereldoriëntatie en wordt er gewerkt aan de hand van verschillende doelen.

Werken vanuit thema’s

Specifiek voor dit leerplein is het werken aan de hand van thema’s. Bij elk thema worden diverse doelen van de basisvaardigheden opgesteld. Die doelen bieden we op Het Wilgerijs aan in verschillende stappen van de leerlijn. Tijdens creatieve opdrachten mogen de leerlingen zelf bedenken op welk niveau ze willen leren. Onze leerkrachten observeren en bieden doelen aan in de zone van naaste ontwikkeling. Zo houden we de leerlingen gemotiveerd om doelen te behalen en nieuwe vaardigheden te leren.

Iedere week organiseren we een themamiddag. Die middag wordt extra verdieping gegeven aan het thema waar we op dat moment mee bezig zijn. Neem als voorbeeld het thema ‘lichaam’. Tijdens zo’n middag wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij organen in het lichaam. Door middel van een PowerPoint-presentatie wordt kennis overgedragen en soms wordt iemand uitgenodigd om meer te vertellen over het thema. Bij het thema ‘lichaam’ kan dat een dokter zijn. Ook maken we soms een uitstapje tijdens de themamiddag. We bezoeken dan bijvoorbeeld zelf de dokter.

Kanjertraining via ‘Max en het dorpje’

Elk leerplein op Het Wilgerijs werkt met Kanjertrainingen. In Leerplein 1 wordt deze lesvorm aangeboden aan de hand van het boek ‘Max en het dorpje’. Naar aanleiding van de verhalen uit dat boek kunnen leerlingen verschillende kleuren petten benoemen. De Kanjertrainingen hebben tot doel om de leerlingen te leren omgaan met sociale vaardigheden. Leerlingen leren elkaar aan te spreken op hun gedrag en niet op de persoon: ‘jouw gedrag is niet leuk’ in plaats van ‘jij bent niet leuk’. Ook de zogenaamde ‘Coöperatieve werkvormen’ die wij gebruiken, sluiten hier goed op aan. Dit stimuleert leerlingen om van én met elkaar te leren.

Spelenderwijs ontdekken en leren

In Leerplein 1 ontdekken en leren de leerlingen spelenderwijs. We werken met een vaste opbouw in de les: ‘ik, wij, jullie en jij’. Er volgt eerst een instructie van de leerkracht, daarna wordt samen nagedacht over de instructie en volgt een coöperatieve werkvorm. Tenslotte gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met een opdracht. De leerlingen in Leerplein 1 hebben daarom twee lokalen: een instructielokaal en een speellokaal. Het instructielokaal wordt gebruikt om de dag te beginnen, kringactiviteiten te voeren en te eten en drinken. Het spelen en werken gebeurt in het speellokaal. Hier staan bijvoorbeeld een bouwhoek, huishoek en themahoek. Deze ruimte is bedoeld om het geleerde op een speelse manier te verwerken.

Ook de weeksluiting die 2 keer per jaar wordt georganiseerd, is onderdeel van ‘spelenderwijs leren’. Tijdens de weeksluiting presenteren de leerlingen op het podium wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd. Tenslotte valt ook buiten spelen op onze groene schoolplein in de categorie ‘spelenderwijs leren’. Buiten valt immers genoeg te ontdekken.