Groep 3: ‘Ontdekken, verdiepen en groeien’

In groep 3 van Het Wilgerijs vinden we de leerlingen van 6 tot 7 jaar.  Vanaf deze groep krijgen de leerlingen op school een eigen Chromebook die wordt gebruikt als verrijking van de lessen. Net als bij de andere groepen krijgen leerlingen vakken als taal- en rekenontwikkeling, cultuuronderwijs, Engels, ICT-vaardigheden, wereldoriëntatie en wordt gewerkt aan de hand van verschillende doelen. Ook krijgen de leerlingen iedere week gym van een vakdocent.

Groep 3 is qua leerlingen de kleinste groep van onze school. Hier heeft Het Wilgerijs bewust voor gekozen. Er is ruimte voor meer individuele aandacht en begeleiding van de leerkracht. Omdat de groep klein is biedt het de leerlingen de kans om hun unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op deze manier kunnen ze zich verder ontplooien en een goede basis leggen voor de toekomst.

Basisvaardigheden uitbreiden

Groep 3 staat in het teken van het uitbreiden van de basisvaardigheden. Zo worden de letters die in groep 1 en 2 zijn aangeboden, in groep 3 omgezet naar lezen en schrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen.

Op Het Wilgerijs werken we niet alleen via werkboekjes, maar ook door middel van spelvormen. Het ‘leren lezen’ begint in groep 3 met het zogenaamde ‘beginnend leesproces’.

Naast leren lezen en schrijven, is in groep 3 aandacht voor rekenen. Het Wilgerijs werkt daarvoor met ‘pluspunt 4’. In het eerste leerjaar leren de leerlingen rekenen met getallen tot en met 20. In elke les wordt er gewerkt aan 1 doel. Leerlingen van Het Wilgerijs hebben in groep 3 ook de mogelijkheid om sommen op de computer te oefenen.

Gedurende groep 3 wordt ook toegewerkt naar de IEP-toetsen. Met dit leerlingvolgsysteem kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen goed volgen en ons onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen. De leerlingen in groep 3 krijgen deze toetsen in januari voor het eerst.

Kanjertraining: jezelf zijn

Elke groep op Het Wilgerijs werkt met de Kanjertrainingen. In groep 3 wordt de Kanjertraining aangeboden via het boek ‘Max en de vogel’. Dit boek gaat over jezelf kunnen zijn en anderen respecteren.

Met coöperatieve werkvormen leren leerlingen op Het Wilgerijs van én met elkaar en zijn ze betrokken bij de lessen. Verder wordt 2 keer per jaar een weeksluiting op het podium georganiseerd. Ook staat het leerlingen vrij om aan de vrije weeksluitingen mee te doen. De weeksluiting is ook een goede manier om ‘jezelf zijn’ te trainen.

Meer verantwoordelijkheden

In groep 3 krijgen de leerlingen ook meer verantwoordelijkheden. Zo wordt er gewerkt met een dagplanning op een kiesbord en wordt er naar toe gewerkt dat ze leren plannen met een doelenkaart. Daarop staan de doelen waaraan de leerlingen kunnen oefenen tijdens het vak ‘werken aan doelen’. Ook zijn de leerlingen vanaf deze groep bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de spullen in hun la.

Schoolreis

Aan het einde van het schooljaar organiseren wij een schoolreis voor de leerlingen. Deze dag bestaat uit een dag vol plezier, activiteiten en vooral samen zijn. Samen lachen, samen spelen. Dat is het doel van deze dag!

Bekijk meer