Leerplein 3: ‘Tijd voor een voorlopig schooladvies’

In Leerplein 3 van Het Wilgerijs vinden we de leerlingen van 8 tot 10 jaar. Dit zijn de leerjaren 5 en 6. Net als bij de andere leerpleinen krijgen de leerlingen vakken als taal- en rekenontwikkeling, cultuuronderwijs, Engels, ICT-vaardigheden, wereldoriëntatie en wordt er gewerkt aan de hand van doelen. Ook krijgen de leerlingen iedere week gym van een vakdocent. Nieuw is dat leerlingen in dit leerplein bijvoorbeeld ook presentaties en verslagen gaan maken op hun Chromebook.

Voorlopig schooladvies

Leerplein 3 focust zich op het verder ontwikkelen van de vaardigheden die de leerlingen in Leerplein 1 en 2 hebben opgedaan. Denk aan breuken, cijferend rekenen en werkwoordspelling. Er wordt gewerkt aan de hand van een weektaak, waarmee plannen een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het leerproces. De weektaak toont de doelen waarmee extra geoefend kan worden. Dit kan op Het Wilgerijs variëren van lezen tot rekenen of woordenschat.

Net als halverwege het vorige leerplein, worden ook in Leerplein 3 de toetsen van leerlingvolgsysteem IEP afgenomen. Aan het einde van dit leerplein krijgen de leerlingen van leerjaar 6 een voorlopig advies voor de middelbare school. Dit advies kent in dit jaar twee richtingen: praktisch (bbl/kbl) of theoretisch (tl/hoger).

Kanjertraining via een werkboek

In Leerplein 3 staan de Kanjertrainingen in het teken van thema’s als pesten en verantwoordelijkheid. Cultuur is ook een thema dat vanaf dit leerplein steeds vaker behandeld wordt. Dit wordt in het vak ‘wereldoriëntatie’ aangeboden via De Meerpaal en IVN. Ook gaan leerlingen aan de slag met een onderzoek door middel van een thema dat passend is bij de methodiek Blink.

Met coöperatieve werkvormen leren leerlingen op Het Wilgerijs van én met elkaar en zijn ze betrokken bij de lessen. Om die samenwerking verder te stimuleren, gaat Leerplein 3 aan het begin van het schooljaar één dag op kamp. Ook organiseert Het Wilgerijs 2 keer per jaar een weeksluiting. Dit is een mooie manier om te leren presenteren. Tenslotte kunnen leerlingen in Leerplein 3 zich aanmelden voor de leerlingenraad.