Groep 4 en 5: ‘Cultuur, wereldoriëntatie en onderzoek’

In groep 4 en 5 van Het Wilgerijs zitten de leerlingen van 7 tot 9 jaar. Net als bij de andere groepen krijgen de leerlingen vakken als taal- en rekenontwikkeling, cultuuronderwijs, Engels, ICT-vaardigheden, wereldoriëntatie en wordt er gewerkt aan de hand van doelen. Ook krijgen de leerlingen iedere week gym van een vakdocent.

Op weg naar groei

Groep 4 en 5 focust zich op het verder ontwikkelen van de vaardigheden die de leerlingen in de vorige groepen hebben opgedaan. Denk aan tafels, begrijpend lezen, sommen tot 100 en 1000 en grammatica. Er wordt gewerkt aan de hand van een doelenkaart. Op de doelenkaart noteren de leerlingen aan welke doelen van de keuzelijst ze hebben gewerkt. Zo plannen ze eigen doelen in. Dit kan op Het Wilgerijs variëren van lezen tot rekenen of woordenschat.

Net als halverwege groep 3, worden ook in de groepen 4 en 5 de toetsen van leerlingvolgsysteem IEP afgenomen. Deze toetsen nemen wij af om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en zo optimaal mogelijk af te stemmen.

Kanjertraining: Groepsvorming en verantwoordelijkheid

In groep 4 en 5 staat de Kanjertraining in het teken van thema’s. De training wordt aangeboden via de boeken “Max en de klas” en “Max en de zwerver”. Deze boeken gaan over je positie in de klas en het nemen van verantwoordelijkheden.

Cultuur en sociaal-emotionele onderwerpen zijn thema’s die in deze groepen steeds vaker behandeld worden. In het vak “wereldoriëntatie” krijgen leerlingen input van de leerkracht en gaan vervolgens zelf aan de slag met een onderzoek door middel van een thema dat passend is bij de methodiek Blink. Het vak ‘wereldoriëntatie’ wordt deels aangeboden via De Meerpaal en IVN.

Met coöperatieve werkvormen leren leerlingen op Het Wilgerijs van én met elkaar en zijn ze betrokken bij de lessen. Groep 4 en 5 gaat aan het eind van het schooljaar op schoolreis. Ook organiseert Het Wilgerijs 2 keer per jaar een weeksluiting. Dit is een mooie manier om te leren presenteren. Tenslotte kunnen leerlingen van groep 5 zich aanmelden voor de leerlingenraad.